Politika privatnosti i kolačići

Politika privatnosti predstavlja odeljak naše stranice u kome Vas bliže upoznajemo i informišemo o merama koje preduzimamo radi zaštite podataka koje prikupljamo o Vama, kao i o načinu na koji podatke prikupljamo, obrađujemo, čuvamo, prosleđujemo ili otkrivamo. Podaci se, prema tome, obrađuju isključivo na osnovu važećih zakonskih odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini, Evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i dobrim poslovnim običajima.

U ovoj Politici privatnosti obaveštavamo Vas o najvažnijim aspektima obrade podataka na našoj veb stranici i drugim platformama koje koristimo. Naša Politika privatnosti objašnjava kako i pod kojim uslovima TimShop prikuplja, koristi, obrađuje, čuva i otkriva informacije o vama. Ova Politika privatnosti odnosi se na obradu podataka o korisnicima i drugim pojedincima koje prikupljamo kada koristite naše usluge i platforme, što podrazumeva bilo koji događaj, radionicu, veb stranicu, aplikaciju ili usluge koje nudimo ili situaciju kada komunicirate sa nama. Ova Politika privatnosti se ne odnosi na informacije koje možete pružiti trećim licima s kojima možete deliti informacije o sebi.

1.1 Prikupljanje informacija

Informacije o vama prikupljamo kada:

 • posetite našu web stranicu;
 • rezervišite paket ili uslugu;
 • kupujete naše proizvode
 • komunicirate sa nama;
 • se registrujete;
 • koristite bilo koju drugu uslugu koju pružamo.

Takođe prikupljamo informacije, kao što je statistika upotrebe, pomoću kolačića, serverskih logova i sličnih tehnologija. Informacije koje nam pružate prikupljamo direktno. Vrstu informacija koje možemo prikupljati uključuju Vaše ime, korisničko ime, lozinku, mejl adresu, poštansku adresu, broj telefona, podatke o načinu plaćanja i sve druge informacije koje odlučite da pružite. Ove podatke obrađujemo kako bismo upravljali našim odnosom i pružili Vam mogućnost uklapanja i zadovoljili vaše potrebe. Kada koristite naše usluge i platforme, automatski prikupljamo informacije o Vama, uključujući: Informacije o uređajima sa kojih pristupate, npr: model, verziju i operativni sistem uređaja, zatim prikupljamo podatke iz logova poput vrste pretraživača koji koristite, pregledane stranice koje ste posetili pre posete našoj platformi itd. Koristimo kolačiće, piksele za označavanje i druge tehnologije praćenja na čiju upotrebu ste dali izričitu saglasnost na početku korišćenja naše stranice. Informacije koje prikupljaju kolačići i druge tehnologije za praćenje: Mi i naši provajderi usluga prikupljamo informacije pomoću različitih tehnologija, uključujući kolačiće i piksele za označavanje. Moguća je upotreba kolačića poput kolačići sesije ili trajni kolačići.

Upoznajemo Vas da možete da odaberete i opciju da isključite kolačiće, to radite u podešavanjima internet pretraživača. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost upotrebe naše stranice. Ova veb stranica može uključivati piksel kompanije Facebook Ireland Limited. Kroz ove piksele, informacije o Vašoj upotrebi ove veb stranice (kao što su informacije o pregledanim člancima) su pseudonimne. Prikupljene informacije mogu se koristiti za personalizaciju Vašeg profila, npr. na svom Facebook nalogu za promociju sa željenim grupama proizvoda i proizvodima. Ova veb stranica koristi takozvane dodatke za društvene mreže („plugins“), društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“).

Ako posetite stranicu naše veb stranice Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatka Facebook prenosi direktno u Vaš internet pretraživač i on ga ugrađuje u veb stranicu. Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je Vaš pretraživač pristupio odgovarajućoj stranici naše veb stranice, čak i ako nemate Facebook nalog ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ove informacije (uključujući Vašu IP adresu) prenose se iz Vašeg internet pretraživača direktno na Facebook server u SAD-u i tamo se čuvaju. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može dodeliti posetu našoj veb stranici direktno Vašem Facebook nalogu. Na primer, ako se služite dodacima, kliknite na dugme „Sviđa mi se“ ili ostavite komentar, odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na Facebook server i tamo se čuvaju. Facebook može koristiti ove informacije za oglašavanje, istraživanje tržišta i pravljenje Facebook stranice po meri. U tu svrhu Facebook koristi profilisanje upotrebe, interesa i odnosa, npr. kako biste procenili Vašu upotrebu naše veb stranice u odnosu na oglase koji se prikazuju na Facebook-u, da obavestite druge korisnike Facebook-a o Vašim aktivnostima na našoj veb stranici i pružite druge usluge povezane sa upotrebom Facebook-a. Ukoliko ne želite da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem naše veb stranice Vašem Facebook nalogu, morate se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite našu veb stranicu. Predlažemo da posetite web stranicu facebook-a i detaljno pročitate njihovu politiku privatnosti kako biste se uputili o načinu, svrsi i prikupljanja podataka kao i njihovoj upotrebi. Informacije o Vama koristimo da bismo: obavljali našu delatnost, poslovali unutar, poboljšavali, promovisali i zaštitili, našu uslugu i platformu; komunicirali sa Vama i personalizovali sadržaj. Informacije o Vama možemo koristiti u razne svrhe koje se odnose na naš rad naše usluge, prodaje robe, uključujući:

 • Pružanje, održavanje i unapređenje naše usluge i platform;
 • Obradu transakcija;
 • Razvoj novih proizvoda i usluga i upravljanje učinkom;
 • Personalizovanje naše usluge i platforme kako bismo predložili sadržaj za koji mislimo da bi Vas mogao zanimati;
 • Nadgledanje i analiziranje trendova, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našom uslugom i platformama;
 • Obavljanje računovodstvenih i administrativnih zadataka i drugo.

Informacije o Vama možemo prikupljati i koristiti u razne svrhe koje se odnose na komunikaciju sa Vama, uključujući: Odgovore na Vaše komentare, pitanja i zahteve i pružanje korisničke usluge; komunikaciju s Vama, u skladu sa podešavanjima Vašeg naloga, o proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo mi i drugi, kako bismo pružili vesti i informacije za koje mislimo da će Vas zanimati, kako bismo sproveli ankete onlajn i kako bismo na drugi način komunicirali s Vama  i poslali Vam tehnička obaveštenja, unapređenja, bezbednosna upozorenja i podršku i administrativne poruke. Informacije o Vama možemo koristiti u razne druge svrhe, uključujući: Obezbeđivanje sadržaja, funkcija ili sponzorstva koja se podudaraju sa Vašim profilom ili interesovanjima i izvršavanje bilo koje druge aktivnosti koja Vam je opisana u vreme kada smo prikupljali informacije.

Naš pravni osnov za prikupljanje i upotrebu gore opisanih informacija zavisiće od vrste informacija i specifičnog konteksta u kojem ih prikupljamo. Sve informacije prikupljamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji su usaglašeni sa evropskom regulativom i međunarodnim pravom. Takođe obrađujemo informacije o Vama tamo gde je to u našim legitimnim interesima ali uvek vodimo računa da naši interesi ne nadjačaju Vaša prava. U nekim slučajevima možemo imati i zakonsku obavezu da prikupljamo informacije o Vama.

Pretežni deo informacija prikupljamo isključivo radi obavljanja naše delatnosti i da bismo sproveli stavke iz ugovora i izvršili ugovor. Možemo pristupiti, sačuvati i otkriti informacije o Vama trećim stranama ako verujemo da je otkrivanje u skladu sa važećim zakonom, propisom, pravnim postupkom ili revizijom ili ga zahteva nadležni državni organ. Takođe možemo otkriti informacije o Vama ako verujemo da su Vaši postupci u suprotnosti sa našim Uslovima i odredbama ili povezanim smernicama i politikama, ili ako je to neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti ili sprečavanja prevara ili zloupotrebe. Informacije o Vama možemo otkriti na zahtev nadležnih državnih organa  uz opravdan interes zaštite nacionalne bezbednosti, odbrane, javne bezbednosti, gonjenje učinilaca krivičnih dela i sl. a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

U razumnim okvirima se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke i primenili smo tehničke i organizacione mere u skladu sa najboljom industrijskom praksom. Ove mere predostrožnosti odnose se na zaštitu radi prevencije neovlašćenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, upotrebe i manipulacije. Ne možemo garantovati da će ove kontrolne mere pružiti apsolutnu sigurnost. Imajte na umu da stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za otkrivanje informacija zbog neuzrokovanih grešaka u prenosu podataka i / ili neovlašćenog pristupa trećih lica. (na primer: hakovanje naloga za mejl ili telefona, presretanje faksova itd.). Opšte gledano, zadržavamo lične podatke koje prikupljamo od Vas do kraja našeg poslovnog odnosa ili do kraja zakonski zahtevanog perioda zadržavanja. Ako ste klijent, potencijalni klijent ili prethodni klijent, čuvamo Vaše lične podatke za marketing dok ne uložite prigovor ili povučete saglasnost. S vremena na vreme možemo modifikovati ovu Politiku privatnosti bez obaveštenje.

1.2 Pravo na pristup vašim podacima

Imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje smo prikupili o Vama i da zatražite određene informacije i uvide u to kako tretiramo, delimo, čuvamo i na drugi način obrađujemo ove lične podatke. Navedeno možete učiniti podnošenjem zahteva na mail adresu rs.timshop.com@gmail.com

1.3 Pravo na promenu ispravku i dopunu podataka

U slučaju da su lični podaci koje čuvamo o Vama netačni, neprecizni ili zastareli, imate pravo da zahtevate da ispravimo ove greške. Da biste ostvarili ovo pravo, dovoljno je samo ukazati na greške u mejl poruci na mail adresu rs.timshop.com@gmail.com

1.4 Pravo na brisanje / Povlačenje saglasnosti, ograničenje obrade

Imate pravo da zatražite brisanje prikupljenih podataka i povučete saglasnost za prikupljanje, navedeno možete učiniti podnošenjem pismenog zahteva na mail adresu rs.timshop.com@gmail.com. Ukoliko to učinite, odmah ćemo uništiti prikupljene podatke i nećemo prikupljati nove. Imate pravo da ograničite obradu, ukoliko osporavate tačnost, zakonitost obrade, ukoliko ste podneli prigovor na obradu ili je prestala svrha obrade. Ovo uključuje zahtevanje od nas da ograničimo obradu Vaših podataka ili prenosivosti Vaših podataka. Navedeno možete učiniti na mail adresu rs.timshop.com@gmail.com

1.5 Pravo da otkažete prijem našeg oglašavanja koje vam i svakom trenutku šaljemo

Ovo pravo možete ostvariti izborom opcije „odjava“ u mejlovima povodom oglašavanja koje Vam šaljemo. Pored toga, svoje postavke mejlova možete ažurirati promenom podešavanja na nalogu.

1.6 Pravo na prigovor

Imate pravo da ulažete prigovor na obradu podataka o Vama i to možete učiniti  na mail adresurs.timshop.com@gmail.com ili na tel +381 61 6494411. Takođe na istu mail adresu možete uputiti pitanja, komentare i zahteve koji se odnose na ovu politiku privatnosti. Vašu žalbu, prigovor, komentar, pitanje, zahtev mi ćemo istražiti bez odlaganja.

1.7 Pravo na žalbu organu za zaštitu podataka povodom našeg prikupljanja i korišćenja vaših informacija

Ukoliko smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena protivzakonito imate pravo da podnesete pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i pravo na sudsku zaštitu protiv Odluke poverenika. Imate pravo i na podnošenje tužbe sudu radi sudske zaštite prava, ovim se ne dira u pravo na pokretanje drugih postupaka poput upravnih i dr.

1.8 Merodavno pravo / Nadležnost

Ovom Politikom privatnosti njenim uslovima upravljaće se i tumačiće se u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u Republici  Srbiji i drugim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije. Nadležnost za rešavanje pravnih sporova koji se tiču ove politike podataka, njenog tumačenja i našeg rukovanja Vašim ličnim podacima pripada nadležnim sudovima i drugim organima Republike Srbije.